Vi har mørtelen du trenger til ditt prosjekt. Våre produkter har god kvalitet og riktig pris.

Litt informasjon om mørtel til både støping og muring/pussing:
Blandes med rent ferskvann. I vinterhalvåret må det også tilsettes frost-hindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblander eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes og eventuelt primes for å få vedheft.
Etterbehandling: Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret og gjelder for alle produkter.
Lagring: Mørtelen skal lagres tørt i original emballasje.
Holdbarhet: Alle 25 kg sekker leveres i plast som er en stor fordel i forhold til lagring: ca. 18 mnd.
 

Pro-Mix Støpemørtel B30 25Kg

Brukes til små støpearbeider, setting av kantstein, fylling av U-blokk\Pilarblokk.
130274

Scan Mur & Puss M5 25Kg

Til mur og puss arbeider inne og utvendig, på f. eks lettklinkerblokker, teglstein og betongblokker.
130283

Scan Sementmørtel B20 25Kg

Brukes til små støpearbeider. 
130282

Scan Std. Sement 25Kg

Brukes til støpearbeider.
130284